MANAV BIBER DOLMALIK

5,45

4,75

Kg

MANAV BIBER YERLI

6,95

5,95

Kg

MANAV DOMATES CHERY -KG-

3,95

2,45

Kg

MANAV DOMATES PEMBE

7,25

6,45

Kg

MANAV KABAK BEYAZ

5,75

3,50

Kg

MANAV LAHANA KIRMIZI

2,45

2,25

Kg

MANAV PATATES

3,75

3,50

Kg

Mobil deneyim için

Ege Şok