Yükleniyor..

Menü

Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1 - KONU: İşbu Satış sözleşmesi ön bilgi formunun konusu, SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptıgı, aşagıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:  (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) {{clientDetail}} MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ: Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşagıda belirtildigi gibidir. {{cartDetail}} MADDE 4 – SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ: (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.) {{userDetail}} MADDE 5 – ALICI BİLGİLERİ: (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.) {{deliveryDetail}} MADDE 6 - FATURA BİLGİLERİ {{invoiceDetail}} Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.   MADDE 7: SİPARİŞ VEREN/ALICI, Çevrimiçi siparişlerinde sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden belirlenen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar. SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar. MADDE 8: SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı sırasında iadesini talep etmesi durumunda SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın iptal veya iade sonrası oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden MADDE 7’de belirtilen hizmet bedellerini talep etme hakkını saklı tutar. MADDE 9: Madde 4’te belirtilen SİPARİŞ VEREN, Madde 5’te belirtilen ALICI ve Madde 6’da belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir. MADDE 10: SİPARİŞ VEREN Madde 4’te belirttiği bilgilerin doğru ve Madde 5’te belirttiği bilgilerin ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm mali ve hukuki sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir. MADDE 11: Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir. MADDE 12: Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve son kullanıma/kullanıcıya yöneliktir. Toptan ve ”yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI tarafından iade edilir. MADDE 13: Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir. MADDE 14: SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişi ile, teslim edilen ürün/ürünler arasında, tartılı ve alternatif ürünlerden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına ayrıca yansıtılacağını ve bu tutarı SATICI’ ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder.   MADDE 15:Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. MADDE 16 - CAYMA HAKKI: 16.1 -SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.16.2 -Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 2. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine 16.1’de bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.16.3 -Cayma hakkının kullanılmasında SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma kararını bildiren açık bir beyanda bulunabilir. 16.4 - SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir. 16.5 - SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır. 16.6 - SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. b) SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. e) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi. MADDE 17: İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan mal/hizmetlere ilişkin fiyat dahil taahhütler siparişin verildiği tarihten itibaren 30 gün geçerlidir. MADDE 18:  Sözleşme konusu hizmet veya mallar ALICI’ya eksiksiz ve tam olarak edilir. Alıcı teslim anında ürünleri eksiksiz ve tam olarak aldığını incelemekle yükümlüdür.Teslim alınan tüm mallar ve hizmetlerin teslimi alıcı tarafından eksiksiz ve tam olduğu kabul edilmiş olur. Alıcı’nın teslim anında, teslim edilenin eksik ya da kırılma,bozulma vb. ile sorunlu olduğuna dair teslimatta bir şerhi yoksa, teslim eksiksiz ve tam olarak yapılmış demektir. Bu form imzalandıktan sonra ki süreçte meydana gelebilecek kırılma bozulma gibi durumlarda sorumluluk ALICI’ya aittir. MADDE 19:  Sözleşme konusu hizmet veya mallar ALICI’nın belirttiği adresinde, kendisine ya da bir başkasına teslim edilebilir. Bu onay bizzat SİPARİŞ VEREN / ALICI tarafından bu metni kabul etmekle verilmiştir..MADDE 20:  ALICININ adresinin yanlış verilmesi, adreste bulunmaması veya sipariş edilen mal veya hizmeti kabul etmemesi halinde SATICI hizmet bedelini tahsil hakkını saklı tutar. Bu durumda sipariş edilen mal veya hizmetin bedeli en geç 14 gün içerisinde ALICININ yapmış olduğu ödeme yöntemine göre iade edilir.